Jump to content
Exyucarp community

bane76

Registrovani Član
 • Posts

  492
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

bane76 last won the day on October 10 2018

bane76 had the most liked content!

About bane76

 • Birthday 05/17/1976

Profile Information

 • Pol
  Musko
 • Lokacija
  Indjija
 • carpteam
  Barica carp

bane76's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

417

Reputation

 1. kupovi takmicenja ya pare i sve ostalo mi ide na nerve cak i kupujem prodajem ...preterali su ...treba nesto opusteno bey puno para i nekog pritiska i tenzije ...malo pecanje malo klopa malo prica i druzenje
 2. bane76

  Max 90

  srecan rodjos i ove godine
 3. Okuma epix v2 spod 3,60 4.5lb sa spombom velikim.cena 5500 dinara.0621466568
 4. bane76

  Ada Safari

  desno od restorana mislim da je 24
 5. ima max iz indjije drzao sam ih u ruci ,bacao sa njima i pod ribom su sjajni neznam sta sem sminke moze da se doda na onakav stap ...meni se svidja i lepo mi lezi sve sem cene ....ima i skupljih koje sam drzao ali mi se nisu svideli ...
 6. bane76

  Jarkovci

  Član 29 Udruženje, organizacija sportskih ribolovaca, sportski ribolovci i građani ne mogu ulovljenu ribu stavljati u promet. Promet ribe može da se vrši samo u objektu, odnosno prodavnici koje ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je izgrađena od tvrdog materijala ili nepokretna montažnog tipa; 2) da nije izložena direktnom uticaju sunca i velikim promenama temperature; evo vlado vako kaze zakon
 7. bane76

  Jarkovci

  nisu samo ovaj ima vise takvih zakona ......ali zakon je zakon koliko god los bio...........treba ga menjati ,a ne napadati nekoga ko radi po zakonu a nije se to svidelo jednoj maloj grupi ljudi ......nepodrzavam nicije postupke samo objektivno gledam na stvari iako se ta objektivnost ni meni nesvidja
 8. bane76

  Jarkovci

  Na osnovu člana 28. Zakona o ribarstvu (»Službeni glasnik RS«, br. 35/94, 38/94 i 101/05 – dr. zakon), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi 1. Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba: - moruna Huso huso; - sim Acipenser nudiventris; - pastruga Acipenser stellatus; - atlantska jesetra Acipenser sturio; - dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;pustanje-stuke-ribolov- glavatica Salmo marmoratus; - dunavska haringa Alosa caspia; - crnomorska haringa Alosa immaculata; - crnka Umbra krameri; - svetlica Leuciscus souffia; - drimski šaradan Pachychilon pictum; - linjak Tinca tinca; - zlatni karaš Carassius carassius; - čikov Misgurnus fossilis; - sve vrste roda Eudontomyzon spp.; - sve vrste roda Lampetra spp.; - veliki vretenar Zingel zingel; - mali vretenar Zingel streber; - rak rečni Astacus astacus; - rak potočni Austropotamobius torrentium. 2. Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba, i to u periodu: - kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja; - mladica Hucho hucho od 1. marta do 1. septembra; - sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus, dužičasta Oncorhyncus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta; - lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja; - štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta; - mrena Barbus barbus od 15. aprila do 15. juna; - bucov Aspius aspius od 15. aprila do 15. juna; - šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja; - deverika Abramis brama od 1. aprila do 31. maja; - som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna; - smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila; - plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja; - jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja; - klen Leuciscus cephalus od 15. aprila do 31. maja; - skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja; 3. Zabranjen je sportski ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časa u periodu zimskog računanja vremena. Zabranjen je sportski ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časa u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi. 4. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije. 5. Za pojedine vrste riba iz tačke 2. ove naredbe lovostaj se može ustanoviti i izvan utvrđenih rokova. 6. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitrix; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster. 7. Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod: - kečiga Acipenser ruthenus 40 cm; - mladica Hucho hucho 110 cm; - potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm; - dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm; uhvati-pusti-ribu- ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm; - drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm; - makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm; - jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 30 cm; - potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm; - lipljen Thymallus thymallus 30 cm; - štuka Esox lucius 40 cm; - mrena Barbus barbus 25 cm; - potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm; - šaran Cyprinus carpio 30 cm; - deverika Abramis brama 25 cm; - plotica Rutilus pigus 20 cm; - jaz Leuciscus idus 20 cm; - skobalj Chondrostoma nasus 20 cm; - klen Leuciscus cephalus 20 cm; - bucov Aspius aspius 30 cm; - nosara Vimba vimba 15 cm; - krkuše (Gobio spp., sve vrste) 10 cm; - som Silurus glanis 60 cm; - smuđ Sander lucioperca 40 cm; - smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm; - grgeč Perca fluviatilis 15 cm; - manić Lota lota 25 cm; - rečna školjka Unio pictorum 8 cm; - ostale školjke 6 cm. 8. Ustanovljava se ograničenje ulova sportskih ribolovaca za sledeće vrste riba iz tačke 7. ove naredbe: a) mladica, 1 riba dnevno ili; b) kečiga, sve vrste pastrmke, lipljan, štuka, šaran, som, smuđ i smuđ kamenjar, ukupno do 3 ribe dnevno ili; v) mrena, deverika, bucov i manić, ukupno do 5 riba dnevno ili; g) plotica, jaz, skobalj i klen, ukupno do 8 riba dnevno. Za ostale vrste riba iz tačke 7. ove naredbe kao i ostale autohtone vrste riba ustanovljava se dnevno ograničenje ulova na maksimalno 5 kilograma. 9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture. 10. Riba ulovljena u toku lovostaja za tu vrstu ribe, kao i ulovljena riba čija je dužina manja od dužine određene ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja. 11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena. 12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (,,Službeni glasnik RS", broj 100/03). dali je pogresan gest pecarosa ili mi imamo pogresan zakon !!!! po zakonu pecaros je upravu i tu se nemozemo sporiti .....zakon mu daje za pravo da odnese ovu ribu ..... nemoramo menjati sebe i sve oko sebe treba samo da promenimo zakon i da ga postujemo !!! bistro na vodi .....uhvati i pusti ide na savest pecarosa uz moguce krsenje zakona kod odredjenih vrsta riba....
 9. i sam znas da nije .....da neduzim cak se i menja u zavisnosti od temperature vode dana i noci itdm NIJE ISTA...
 10. riba i dalje lepo radi
×
×
 • Create New...